Документи

Децата с увреждания и хронични заболявания постъпват в ЦКОДУХЗ – Благоевград с амбулаторен лист от извършен преглед от личен лекар, педиатър, физиотерапевт, в който са отразени диагнозата, актуалния статус на детето и като терапия е посочено от каква рехабилитация има нужда и за какъв срок – 1  месец; 3 или 6 месеца. Потребителите на здравно – социални услуги в центъра, могат да ползват безплатно и трите вида рехабилитация едновременно – физикална терапия и кинезитерапия; психо – педагогическа рехабилитация и логопедична рехабилитация.

Центърът ползва материалната база на ДМСГД – Благоевград и разполага с добре оборудвани кабинети и зали за индивидуална  и групова рехабилитация. 

  • В залата за сензорна стимулация и интеграция се подпомага  изграждането на интегриран образ на своето тяло у децата със специфични потребности, чрез светлинна и звукова стимулация, както и стимулация на перцепцията.
  • Залата за релационна психомоторика е оборудвана с меки модули, басейн с малки топки, шведска стена. Тук чрез играта, децата  развиват двигателни умения, експериментират и усвояват умения за взаимодействие с други деца и възрастни. Насърчава се познавателното развитие, сетивните възприятия, зрителната памет и пространствената ориентация.  
  • Залата за физиотерапия е оборудвана със следната апаратура:   Sonomed 3 -. (ултразвук);  Mag 30 C -  (магнит); Lotus 8 M -  електростимулатор; Gita - M – (лазер).