Физикална терапия и рехабилитация

Физикална терапия и рехабилитация

Осъществяваната в центъра физикална терапия и рехабилитация е в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация на заболяванията на централната и периферна нервна система, както и с Националния консенсус за диагностика, рехабилитация и лечение и администриране на деца с церебрална парализа – 2019 година.

Тя включва : кинезитерапия и позиционно лечение, електростимулация, нискочестотно импулсно магнитно поле и лазер терапия, назначавани от лекар физиотерапевт, който извършва диагностика на двигателния дефицит на пациента и изработва индивидуална програма за физикална терапия и медицинска рехабилитация, осъществявана от рехабилитатор/кинезитерапевт.

Терапевтично – рехабилитационната работа с рехабилитатор/кинезитерапевт, включва провеждането на рехабилитационни сесии, двигателна терапия и обучение в правилни модели на движение и позициониране. Извършват се рехабилитационни процедури- масаж, физиотерапия, пасивна и активна гимнастика, физически упражнения с/на уреди, чрез които се цели повлияване на спастично повишения мускулен тонус на определени мускулни групи и поддържане на мускулна еластичност; потискане на патологично създадени двигателни навици и стереотипи и неправилни модели на движение, както и подобряване и насърчаване на по-голяма самостоятелност в дейностите от ежедневието(ДЕЖ).