Новини

22/06/2021 - 11:05
Мобилни услуги

ЦКОДУХЗ към ДМСГД Благоевград ще осигурява посещения от медицински специалисти, за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и социална услуга от резидентен тип – мобилни услуги

20/05/2021 - 18:04
Физикална терапия и рехабилитация

Осъществяваната в центъра физикална терапия и рехабилитация е в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация на заболяванията на централната и периферна нервна система, както и с Националния консенсус за диагностика, рехабилитация и лечение и администриране на деца с

20/05/2021 - 18:01
Логопедична рехабилитация

Колкото по-рано започнат да се коригират говорните дефекти на детето, толкова по-бърз, добър и дълготраен ще бъде ефекта. Логопедичната терапия помага на децата с различни говорни и езикови нарушения. Тя дава възможност да се подобрят комуникативните умения и езиково-говорните нарушения.

20/05/2021 - 16:43

Психологичната рехабилитация включва следните дейности: