Социалната рехабилитация

Социалната рехабилитация се осъществява от социален работник. Той оказва подкрепа на семействата, отглеждащи деца със специфични потребности по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата и участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална и друг вид подкрепа.