Психологичната рехабилитация

Психологичната рехабилитация включва следните дейности:

  • Психодиагностика за определяне на дефицитните области, ниво на психично функциониране и усвоени умения за съответната възраст.
  • Развиваща и корекционна дейност - активно въздействие върху личността с цел формиране на ред индивидуално-психологически особености, необходими за по нататъшното им развитие
  • Информиране и разяснение – помага на родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, да се достигне ново ниво на мислене.
  • Превенция – съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на децата във всеки възрастов етап.